Smarta hjälmar

Smarta hjälmar med användbara och livräddande funktioner
Cykelställ för släpvagnsdraget
Livall

BH51M Neo

Den här hjälmen passar för både cykel och elsparkcykel.
Medium 55–59 cm  | Large 57–61 cm

Kort om produkten

Alla Livall-hjälmar är försedda med fallsensor och kan skicka automatiska nödmeddelanden till dina valfria kontakter inom 90 sekunder. Nödmeddelandet består av ett SMS som anger din exakta GPS-position.

Lysdioder baktill och framtill på hjälmen gör att du syns bättre i trafiken. Samma dioder fungerar som automatiska bromsljus genom att ljusstyrkan ökar vid kraftig inbromsning. Med ett enkelt tryck på fjärrkontrollen slås dioderna om till blinkers som visar åt vilket håll du tänker svänga.

Med inbyggda kvalitetshögtalare kan du njuta av musik utan pluggar i öronen. Tillsammans med den inbyggda mikrofonen kan du besvara inkommande samtal, utföra röststyrd navigation och andra kommandon med telefonen. Tack vare walkie-talkie-funktionen kan du hålla kontakten med de andra i din gruppen.

Med fjärrkontrollen, som enkelt fästs nära handen på styret, kan du använda hjälmens funktioner utan att ta händerna från styret. Flera av funktionerna är också röststyrda via anslutning till Livalls cykelapp. Kompatibel med Strava och iHealth.

Användbara, smarta och livräddande funktioner
Specifikationer
Hjälm och utrustning
Färger:
Svart, ljusgrå, mint, rosa och mörklila
Vikt:
480 g
Storlekar:
M: 55-59 cm | L: 57-61cm
Inbyggd utrustning:
LED-lampor fram och bak, stereohögtalare, vindskyddad mikrofon
Utrustning medföljer:
Fjärrkontroll, laddkabel
Ventiler:
12 st
Elektriska specifikationer
Strömförsörjning:
DC 5V/1A
Batterikap.:
3,7V/600mAh
Laddningstid:
Ca 3 timmar
Batteritid:
10 timmar (standardljus), 3–6 timmar (standardljus + musik)
Laddningsingång:
Magnetisk USB
Bluetooth:
BLE4.0+BT4.1 – max. 10 m om inget blockerar
Högtalare:
0,5W X 2
Mikrofon:
-39dB
Mer om produkten

Smarta lampor

Lamporna baktill på hjälmen slår om till bromsljus när hjälmen registrerar en skarp inbromsning. En ljussensor tänder automatiskt lamporna när det blir mörkt. Blinkerfunktionen styrs via fjärrkontrollen på styret.

Ljud utan pluggar i öronen

Inbyggda stereohögtalare tar hand om din säkerhet medan du cyklar. Du kan lyssna på musik, prata i telefon eller använda walkie-talkie-funktionen utan att blockera öronen med pluggar.

Fjärrkontroll och röststyrning

LIVALL-funktionerna hanteras via fjärrkontroll på styret eller röststyrning för att du ska kunna hålla båda händerna på styret. Användarnas säkerhet har högsta prioritet.

Prata med andra

Svara i telefon med ett klick på fjärrkontrollen och få tydligt ljud åt båda håll tack vare inbyggda högtalare och vindskyddad mikrofon. Via walkie-talkie-funktionen kommunicerar du enkelt med de andra när du cyklar i grupp.

Automatisk av/på och stöldlarm

Hjälmen stängs av automatiskt när den kopplas bort från telefonen och är i viloläge under 15 minuter. Den sätts på igen när du rör på den. När hjälmen är ansluten och avståndet mellan hjälm och telefon överstiger 15 m löser ett larm ut i både hjälmen och telefonen.

Fallsensor och nödmeddelande

Hjälmen har en automatisk fallsensor och skickar ett sms med din exakta GPS-position till tre valfria nummer om olyckan skulle vara framme. Meddelandet kan avbrytas inom 90 sekunder efter fallet. Det finns även en knapp för nödanrop som du kan använda. De här funktionerna har räddat många liv.

Flera färger

BH51M Neo finns i 5 färger – svart, ljusgrå, mörklila, mint och rosa. Alla utom mörklila har en matt yta.

Låg vikt – säker konstruktion

Hjälmens konstruktion och användning av högkvalitativt amerikanskt EPS-skum och polykarbonat gör dessa hjälmar både lättare och säkrare.

Säkerhetscertifiering

Livall

BH51M Neo

Den här hjälmen passar för både cykel och elsparkcykel.
Medium 55–59 cm  | Large 57–61 cm

Livall

BH51M Neo

Dette er hjelmen som passer for både sykkel, el-sparkesykkel, skating og ridning.
Medium 55–59 cm  | Large 57–61 cm

Kort om produktet

Fallsensor og automatisk SOS-varsel er innebygde funksjoner i alle Livall-hjelmer. SOS-varselet er en SMS som sondes  til dine valgfrie nærkontakter etter 90 sekunder. Er du uskadet kan du enkelt avbryte sendingen. SMS-en inneholder din nøyaktige GPS-posisjon slik at du lett kan finnes og hjelpes om nødvendig.

Lysdioder både foran og bak på hjelmen gir deg økt synlighet for de rundt deg. De samme diodene fungerer som automatiske bremselys – lyset forsterkes når du bremser kraftig ned. Med et trykk på fjernkontrollen blir diodene blinklys som viser hvilken vei du vil svinge.

Innebygde høykvalitets høyttalere og mikrofon. Dette gjør det mulig å nyte musikk uten plugger i ørene. Med den innebygde mikrofonen kan du besvare innkommende samtaler, utføre talestyrt navigasjon og andre kommandoer med telefonen. Du kan også holde kontakten med dine turkamerater gjennom en walkie-talkie-funksjon.

Fjernkontrollen festes enkelt like ved hånden på styret. Med den kan du benytte hjelmens funksjoner uten at du må slippe styret. Flere av funksjonene er også talestyrte gjennom oppkobling mot Livalls sykkel-app. Via appen er hjelmen kompatibel med Strava og iHealth.

Nyttige, smarte og livreddende funksjoner
Spesifikasjoner
Hjelm og utstyr

Farger:

Svart, lysegrå, mint, rosa og mørk lilla

Vekt:

480 gr

Størrelser:

M: 55-59 cm | L: 57-61cm

Innebygd utstyr:

LED-lys foran og bak, stereo høytalere, vindskjermet mikrofon

Utstyr som medfølger:

Fjernkontroll, ladekabel

Ventiler:

12 stk

Elektriske spesifikasjoner

Strøm:

DC 5V/1A

Batterikap.:

3,7V/600mAh

Ladetid:

Ca. 3 timer

Batteritid:

10 timer (standardlys), 3-6 timer (standardlys + musikk)

Ladeinngang:

Magnetisk USB

Bluetooth:

BLE4.0+BT4.1 – maks. 10 m hvis ingenting blokkerer

Høytalere:

0,5W X 2

Mikrofon:

-39dB

Mer om produktet

Smarte lys

Lysene bak på hjelmen blir bremselys når hjelmen registrerer en kraftig oppbremsing. En lyssensor slår automatisk lysene på når omgivelsene blir mørke. Blinklys-funksjonen styres via fjernkontrollen på styret.

Lyd uten ørepropper

Innebygde stereo høyttalere tar vare på din sikkerhet mens sykler. Du kan høre på musikk, snakke i telefonen eller bruke Walkie-Talkie-funksjonen – uten at du må blokkere ørene med propper.

Fjernkontroll og talestyring

LIVALL-funksjonene er designet for å brukes med fjernkontroll på styret eller talestyring, slik at du kan holde begge hendene på styret. Brukernes sikkerhet er prioritet nummer én.

Snakk med andre

Svar på telefonsamtaler med ett klikk på fjernkontrollen og få klar lyd begge veier med innebygde høyttalere og vindskjermet mikrofon. Du kommuniserer enkelt med de andre ved hjelp av Walkie-Talkie-funksjonen når du sykler i en gruppe.

Auto av/på og tyverialarm

Hjelmen slås automatisk av når hjelmen kobles fra telefonen og den er i ro i 15 minutter. Den slår seg på igjen når du beveger på den. Når hjelmen er tilkoblet og avstanden mellom hjelm og telefon overstiger 15 m utløses en alarm i både hjelm og telefon.

Fallsensor og SOS-varsel

Hjelmen har automatisk fallsensor og sender en tekstmelding med din nøyaktige GPS-posisjon til 3 valgfrie nummer om uhellet er ute. Du kan annullere meldingen innen 90 sekunder etter fallet. I tillegg finnes en SOS-knapp du kan benytte. Disse funksjonene har reddet flere liv.

Flere farger

BH51M Neo finnes i 5 farger – sort, lysegrå, mørk lilla, mint og rosa. Alle unntatt mørk lilla har matt overflate.

Lav vekt – sikker konstruksjon

Hjelmens konstruksjon og bruk av amerikansk EPS-skum og polykarbonat av høy kvalitet gjør disse hjelmene både lettere og sikrere.

Sikkerhetssertifisering
Livall

BH51M Neo

Dette er hjelmen som passer for både sykkel, el-sparkesykkel, skating og ridning.
Medium 55–59 cm  | Large 57–61 cm