Livall Nordic AS

Importør og distributør av Livall-hjelmene i Norden

Sikkerhet på en ny måte

Nyttige, smarte og livreddende funksjoner

Forhandlere

Vi bygger nå opp et forhandlernettverk i alle de nordiske landene – først ute er Norge. Ønsker du å bli forhandler kan du benytte kontakskjemaet her.

Ta kontakt!

Geir Frode Skjæveland er daglig leder i Livall Nordic AS som har hovedkontor på Tau utenfor Stavanger. Ta kontakt på telefon 450 02 472 eller gfs@livall.no

Sikkerhetssertifisering